SCADA

Control systems

SCADA

Wanneer de oplossing vraagt om een uitgebreide visualisatie, bediening en registratie van data, wordt een SCADA-systeem toegepast. DGS heeft ervaren SCADA-programmeurs, die het SCADA systeem-project specifiek inrichten. Zo worden er overzichtelijke visualisatie- en instelschermen ingericht.

Een SCADA-systeem maakt het mogelijk om procesdata zoals statusmeldingen van bijvoorbeeld cilinderstanden, kleptanden, storingsmeldingen, maar ook temperaturen en drukken te registeren en te visualiseren. Daarnaast kunnen energieverbruiken en zelfs bedrijfsuren geregistreerd en gevisualiseerd worden. De SCADA-systemen implementeren meerdere software- en hardware-elementen zodat data gemonitord, verzameld en verwerkt kan worden, maar ook dat industriële processen bestuurd kunnen worden en machines bedient en gecontroleerd kunnen worden via een HMI.

Een SCADA-systeem is bij uitstek geschikt om inzicht te krijgen om beslissingen te kunnen nemen. Een koppeling is mogelijk met de meest gangbare ERP systemen. Door gebruik te maken van SCADA is goed te zien wat de productiviteit is van machines. Deze meetgegevens kunnen vervolgens verwerkt worden om weer gebruikt te worden om processen te beoordelen en efficiënter te maken.

facebooklinkedinYouTube
DGS