DGS ›

CONTROL SYSTEMS

DGS heeft passie voor efficiency. Installaties worden efficiënte oplossingen door een doordacht mechanisch ontwerp in combinatie met intelligente besturing en informatiesystemen. We leveren daarom de oplossing compleet met elektrische installatie, besturings- en informatiesystemen. De systemen maken remote support mogelijk.

DGS ontwerpt en levert elektrische installaties, schakelpanelen, PLC besturingen, HMI’s, SCADA en MES oplossingen. Koppelingen met de meest gangbare ERP systemen zijn mogelijk. Voor de productgroepen Primary Meat Processing en Material Handling zijn verschillende softwaremodules ontwikkeld

ELEKTRA/SCHAKELPANELEN

De elektrische installatie wordt geheel door DGS ontworpen en gebouwd. De ervaren Electro engineers hebben brede kennis van de hardware, kennen de normen, maar zeker zo belangrijk hebben ervaring in de voedingsmiddelenindustrie en kennen de DGS oplossingen. De electro engineer is onderdeel van het projectteam. Dit zorgt voor korte lijnen die er voor zorgen dat de mechanische en elektrische installaties goed op elkaar afgestemd worden. Op dezelfde manier wordt de afstemming met de software engineers gewaarborgd.

Besturings-, bedienings- en voedingspanelen evenals de PLC configuraties worden door DGS ontworpen en gebouwd.
Bij de onderdelen in de productieomgeving wordt sterk gelet op hygiëne en bestand tegen de vochtige omgeving.

PLC besturingen

DGS levert alle benodigde PLC hardware en software. Dit kan een stand-alone oplossing zijn voor de besturing van een machine, of de besturing van een groot en complex project waarbij sprake is van een netwerk met meerdere PLC’s en remote I/O oplossingen.

DGS heeft ervaren hardware- en software engineers in dienst. De hardware engineers werken de PLC hardware-configuratie uit, waarbij onder andere gelet wordt op onderhoudsgemak en lage bekabelingskosten.

De software engineers ontwikkelen de standaard modules en de project-specifieke oplossingen die opgebouwd worden uit deze standaard modules. Bij de uitvoering van projecten vindt regelmatig afstemming plaats binnen het multidisciplinaire projectteam.

HMI’S

Daar waar eenvoudige drukknoppen en signaallampen niet meer volstaan, past DGS HMI (Human Machine Interface) panels toe. Wij leveren een zeer brede range aan HMI operator panels: van een beperkt display en enkele toetsen tot een compleet grafisch display met visualisatie.

Via de HMI kunnen instellingen gewijzigd worden, statusinformatie worden opgevraagd zoals bedrijfs- en storingsmeldingen en kunnen start- en stop commando’s gegeven worden. Een HMI wordt veelal in combinatie met enkele drukknoppen en signaallampen toegepast.

Onze software engineers zorgen dat programmering van de HMI’s zodanig wordt uitgevoerd dat de bediening eenvoudig en intuïtief is.

SCADA

Wanneer de oplossing vraagt om uitgebreide visualisatie, bediening en registratie van data, wordt een SCADA systeem toegepast. DGS heeft ervaren SCADA programmeurs, die het SCADA systeem-project specifiek inrichten. Overzichtelijke visualisatie- en instelschermen worden ingericht.
Een SCADA systeem maakt het mogelijk om procesdata zoals statusmeldingen van bijvoorbeeld cilinderstanden, klepstanden, storingsmeldingen, maar ook temperaturen en drukken te registreren en te visualiseren. Daarnaast kunnen energieverbruiken en zelfs bedrijfsuren geregistreerd en gevisualiseerd worden.
Een SCADA systeem is bij uitstek geschikt om inzicht te krijgen om beslissingen te kunnen nemen. Een koppeling is mogelijk met de meest gangbare ERP systemen.

MES

De MES oplossingen richten zich met name op de productieomgeving, de productie-aansturing en registratie.

MES functionaliteiten zijn onder andere:
Order management, Recepturen, Tracking en Tracing
Kwaliteitsregistraties, Productieplanning, Warehousing,
Wegen en labelen.

MES kan ook ingezet worden om machines automatisch in te stellen, afhankelijk van wat er op dat moment geproduceerd wordt.

Het MES systeem wordt project-specifiek ingericht op basis van een groot aantal standaard modules.

Een koppeling is mogelijk met de meest gangbare ERP systemen.

Robots

Robots zijn uiterst betrouwbaar, vragen weinig onderhoud en met robots zijn flexibele oplossingen te realiseren. Veel oplossingen van DGS zijn dan ook op robots gebaseerd.
Met de standaard robots zijn veel oplossingen te realiseren met een goede tool en door de robot op de juiste manier te integreren in de totale oplossing.

De ervaren engineers van DGS maken het integrale mechanische ontwerp van de gehele oplossing, evenals de robot tool. Een efficiënte oplossing wordt compleet wanneer de juiste sensoren toegepast worden en de robot op de juiste wijze geprogrammeerd wordt. Het ontwerp gaat daarom ook in nauw overleg met de elektro- en software engineers.

DGS laat niets aan het toeval over. Daarom worden de robot oplossingen geheel binnen DGS verzorgd: van ontwerp en realisatie tot en met de aftersales.

DGS werkt met gerenommeerde merken, waaronder FANUC. Afhankelijk van de toepassing en voorkeur van de klant wordt de toe te passen robot gekozen.

DGS
Bouwstraat 11
7483 PA Haaksbergen
Tel: +31 (0)85 7731833
Fax: +31 (0)85 7731834
Mail:info@dgs-ps.nl